Tilikertomus vuodelle 2006 (6.5.2007)
Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n tilikertomus vuodelle 2006

Vuonna 2006 jatkettiin täysjäsenien jäsenmaksujen siirtoa WTA:lle euro–dollari-kurssilla 1:1. Koska euron todellinen kurssi vuoden aikana oli korkeampi, jäi THL:lle jäsenmaksujen välinen erotus omaksi käyttövaraksi.

Vuoden aikana täysjäsenyysmaksun maksoi 32 henkilöä, joiden yhteenlasketut jäsenmaksut olivat yhteensä 465 euroa. Tästä 358,90 euroa siirrettiin suoraan WTA:lle supporting membership –maksuina. Näin ollen THL:n käyttöön jäi 106,10 euroa.

Lahjoituksia vuoden aikana vastaanotettiin 120 euroa.

Elokuussa järjestetty TransVision2006-konferenssi tuotti voittoa, josta THL:n osuus oli 407,19 euroa. Konferenssin järjesti erillinen organisointikomitea.

Internet-sivuston ylläpito aiheutti kustannuksia, mutta yhdistyksen sijaan sen perustaneet henkilöt maksoivat ko. kulut.

Näiden lisäksi yhdistys sai pankilta korkotuloja 7,93 euroa, joista maksettiin lähdeveroa 2,00 euroa. Edelliseltä tilikaudelta oli ylijäämää jäänyt 382,53 euroa.

Helsingissä 6. toukokuuta 2007,

Lari Eteläniemi
Suomen Transhumanistiyhdistyksen
rahastonhoitaja vuodelle 2006