Tilinpäätös vuodelle 2006 (6.5.2007)
  2006 20052004  2003
 Tuotot    
 Jäsenmaksut 465,00 370,00265,00 45,00

 Luentopalkkiot 

  195,00 
 Lahjoitukset 120,00 335,00  3,14
 Konferenssitulot* 407,19   
 Yhteensä 992,19 705,00 460,00 48,14
     
 Kulut    
 Jäsenmaksut WTA:lle -358,90 -306,06 -192,18 
 Matkakorvaukset  -289,10 -45,00 
 Yhteensä -358,90 -595,16 -237,18 0,00
     
 Tuottojäämä 633,29 109,84 222,82 48,14
     
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
 Tuotot (korkotulot) 7,93 1,06 0,64 0,03
 Kulut (lähdevero) -2,00   
 Kulut (pankkipalvelumaksut)    
     
 Tilikauden ylijäämä 639,22 110,90 223,46 48,17
     
 Yhdistyksen varallisuus 31.12.

 1 017,25

 382,53 271,63

 48,17 

 

* TransVision2006-konferenssi budjetoitu erikseen, voitot tuloutettiin

THL:lle ja WTA:lle