Hallituksen kokouksen 1/2007 pöytäkirja (7.1. - 14.1. 2007)
SUOMEN TRANSHUMANISTIYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2007

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n vuoden 2007 hallituksen
1. kokouksesta. Kokous pidettiin sähköpostitse aikana 7.1.2007 16:16 -
14.1.2007 22:20.

Hallituksen jäsenistä kokouksessa läsnä: Olli Aura, Lari Eteläniemi,
Jani Moliis, Marko Naumanen, Mikko Rauhala, Aleksei Riikonen, Kaj
Sotala.

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 7.1.2007 kello 16:16.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jani Moliis, sihteeriksi Kaj
Sotala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Marko Naumanen ja Aleksei
Riikonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä paikalla on
7/8 hallituksen jäsenistä.

4. Vuoden 2007 hallituksen järjestäytyminen
Valitaan Jani Moliis puheenjohtajaksi, Olli Aura varapuheenjohtajaksi,
Mikko Rauhala 2. varapuheenjohtajaksi ja webmasteriksi, Kaj Sotala
sihteeriksi, Lari Eteläniemi rahastonhoitajaksi ja Marko Naumanen
jäsenrekisterivastaavaksi ja julkaisuvastaavaksi.

5. Jäsenasiat
Vuonna 2007 ei ole liittynyt eikä eronnut uusia jäseniä.

6. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin 14.1.2007 kello 22:20.


Jani Moliis Kaj Sotala
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:
Marko Naumanen Aleksei Riikonen