Hallituksen kokouksen 2/2007 pöytäkirja (7.2. - 28.2. 2007)
Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n hallituksen kokous 2/2007

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n hallituksen kokouksesta.
Kokous pidettiin sähköpostitse, 7.2.2007 klo 15:56 – 28.2.2007 klo 9:21.

Läsnä ovat: Aleksei Riikonen, Jani Moliis, Marko Naumanen, Kaj Sotala,
Lari Eteläniemi, Mikko Rauhala, Ollipekka Aura.

1§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi
Jani Moliis, sihteeriksi Kaj Sotala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko
Rauhala ja Aleksei Riikonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2§ Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä paikalla on
7/8 hallituksen jäsenistä.

3§ Päätetään perustaa yhdistykselle pienimuotoinen kirjasto, josta
jäsenistö voi lainata kirjoja (ainakin osa kirjoista tulee olemaan
myös ostettavissa). Valitaan kirjastonhoitajaksi Ville Salmensuu ja
annetaan hänen käyttöönsä 500 euron määräraha, jolla hankkia
ensimmäiset kirjat kirjastoon.

4§ Päätetään kokous.
Jani Moliis Kaj Sotala
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:Mikko Rauhala Aleksei Riikonen