Hallituksen kokouksen 3/2007 pöytäkirja (24.9. - 28.9.)
Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n hallituksen kokous 3/2007.

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n hallituksen kokouksesta.
Kokous pidettiin sähköpostitse, 24.9.2007 klo 8:34 – 28.9.2007 klo
21:31.

Läsnä olivat Jani Moliis, Ville Salmensuu, Lari Eteläniemi, Mikko
Rauhala, Kaj Sotala, Marko Naumanen ja Aleksei Riikonen.

1§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi
Jani Moliis, sihteeriksi Kaj Sotala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko
Rauhala ja Aleksei Riikonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli
6/8 hallituksen jäsenistä.

3§ Valtuutettiin kirjastonhoitaja Ville Salmensuu ostamaan yhdistyksen
varoilla 15 kappaletta Ending Aging-kirjoja.

4§ Päätettiin avata yhdistykselle uusi tili Osuuspankissa, koska
Ålandsbankenin käyttökulut olivat suhteettoman korkeat. Tilin avaa
Lari Eteläniemi ja se liitetään hänen valmiiden käyttäjätunnustensa
yhteyteen.

5§ Päätettiin muuttaa yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksia.
Tilinkäyttöoikeuksien haltijoiksi valittiin Jani Moliis, Kaj Sotala ja
Lari Eteläniemi. Kokouksen päätöksestä kaikilta aiemmilta
tilinkäyttöoikeuksien halitjoilta, joita tässä ei mainittu,
poistettiin kyseiset oikeudet.

6§ Kokous päätettiin 28.9.2007 klo 21:31.

Jani Moliis Kaj Sotala
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:Mikko Rauhala Aleksei Riikonen