Vuoden 2007 syyskokouksen pöytäkirja (25.11.2007)
Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n syyskokous William K-baarissa
Helsingissä 25. marraskuuta 2007.

Paikalla: Kaj Sotala, Jani Moliis, Lari Eteläniemi, Ville Salmensuu,
Jaana Tamminen, Sascha Chrzanowski.

Pöytäkirjan liitteet: Talousarvio, toimintasuunnitelma.

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 17:18.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kutsu oli
lähetetty tarpeeksi monta päivää etuajassa.

3. Sihteerin, puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitiiin kokouksen sihteeriksi Kaj Sotala, puheenjohtajaksi Jani
Moliis ja pöytäkirjantarkastajiksi Lari Eteläniemi ja Ville Salmensuu.

4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Käytiin läpi talousarvio. Vuoden 2007 alijäämä oli 349,52 euroa (arvio)
johtuen kirjaston perustuskustannuksista. Vuoden 2008 yli/alijäämäksi
oli suunniteltu 0 euroa, olettaen pientä kasvua jäsenmäärässä.

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2008. Päätettiin lisätä
toimintasuunnitelmaan jäsenkyselyn järjestäminen laajemman
transhumanistisen verkostoutumisen ja kansallisen uskottavuuden
lisäämiseksi. Puhuttiin tiedekahvila-tyyppisen aktiviteetin
järjestämisestä.

Keskusteltiin transhumanistisesta kirjallisuudesta ja Citizen Cyborgin
kääntämisestä suomeksi. Päätettiin alustavasti ajaa asiaa.

5. Seuraavan hallituksen jäsenmäärä
Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä kahdeksassa.

6. Vuoden 2008 hallituksen vaali
Valittiin vuoden 2008 hallitukseen Kaj Sotala, Jani Moliis, Mikko
Rauhala, Marko Naumanen, Lari Eteläniemi, Kalle Mikkola, Ville
Salmensuu, Jaana Tamminen.

Valittiin tilintarkastajaksi Toni Malin ja varatilintarkastajaksi
Sascha Chrzanowski.

7. Vuoden 2008 jäsenmaksujen suuruus
Päätettiin pitää jäsenmaksut samoina.

8. Mahdolliset muut esiintulevat asiat
WTA:n vaalit tulossa tammikuussa, suositellaan lämpimästi hakemaan ja
äänestämään.

9. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin kello 18:29.