Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Hyväksytty vuoden 2007 syyskokouksessa

Tarjotaan ja laajennetaan verkostoitumismahdollisuuksia
transhumanistisille toimijoille, ja kannustetaan heitä osallistumaan
teknologisen kehityksen järkevään ohjaamiseen ja edistämiseen
tiedemaailmassa ja muuallakin yhteiskunnassa toimiessaan.

Keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia tuetaan järjestettäväksi
useammilla paikkakunnilla (Helsinki, Turku, Jyväskylä, Oulu), mutta
varsinainen järjestäminen jätetään paikallisille aktiiveille.

Yhdistyksen kirjaston toimintaa kehitetään edelleen, ja kirjoja
hankitaan lisää yhdistyksen rahatilanteen ja kirjaston käyttömäärien
mukaan.

Yhdistyksen nettisivujen ylläpitoa jatketaan, tarkoituksena varmistaa,
että transhumanismista kiinnostuneet löytävät sieltä niin
ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta kuin tausta- ja
johdatusmateriaalia transhumanismiin.

Yhteiskunnallista keskustelua käydään tarvittaessa
mielipidekirjoituksin niin lehdissä transhumanistisia aiheita
käsitteleviin artikkeleihin vastaamalla kuin omatoimisesti aiheita
esiin nostamalla. Suunnitellaan myös tapaamisia muiden yhdistysten ja
yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa, joiden voidaan olettaa olevan
myötämielisiä transhumanismille, esitelläksemme transhumanismia.

Järjestetään jäsenkysely kaikkien yhdistyksen jäsenten keskuudessa,
jotta saataisiin paremmin selvitettyä jäsenistön koostumus. Tämän
pohjalta harkitaan toimia verkostoitumisen edistämiseksi ja jäsenistön
asiantuntemuksen paremmaksi hyödyntämiseksi yhteiskunnallisen
keskustelun aikaansaamisessa.

Otetaan yhteyttä kustantajiin ja sopiviin toimettomiin kääntäjiin
Citizen Cyborgin kääntämisestä suomeksi.