Hallituksen kokouksen 1/2009 pöytäkirja (25.1.2009)
Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n hallituksen kokous 1/2009

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n hallituksen kokouksesta.
Paikka: Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan oppimiskeskus, Haartmaninkatu 4, Helsinki.
Aika: 25.1.2009 17:01-18:04

Läsnä:
Jani Moliis
Antti Peltonen
Ville Salmensuu
Lari Eteläniemi
Marko Naumanen (Skypen välityksellä)
Jyrki Parkkinen (17:26 asti)

1§ Kokouksen avaus
Jani Moliis avasi kokouksen 17:01.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin Jani Moliis puheenjohtajaksi ja Ville Salmensuu sihteeriksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Luottamustehtävien valinta

Valittiin seuraavat henkilöt tehtäviin:
pj. Marko Naumanen
varapj. Jani Moliis
tiedottaja. Jani Moliis
kansainvälisten suhteiden vastaava. Antti Peltonen
sihteeri. Kaj Sotala
jäsenrekisterivastaava. Marko Naumanen
taloudenhoitaja. Lari Eteläniemi
kirjastonhoitaja. Ville Salmensuu
webmaster. Mikko Rauhala

6§ Talousasiat
Entiseen malliin.

7§ Jäsenasiat
237 jäsentä. Nousee hiljalleen. Jäsenmaksun maksaneita noin kymmenesosa. Päätettiin hyväksyä kaikki kokoukseen mennessä jätetyt jäsenhakemukset. Eronneet Jaana Tamminen, Kristiina Swanljung, Antti Saarinen.

8§ Kirjastoasiat
Ending Agingia sekä Citizen Cyborgia enää 2-3 kpl jäljellä myyntiin.

Jani Moliis lahjoittaa Airaksisen kirjan. Venäjän transhumanistit lahjoittivat THL:lle transhumanistisia teknologioita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita kokoavan venäjänkielisen kirjansa Novye technologii, jonka julkaisemisessa Venäjän tiedeakatemia mukana.

Harkitaan Global catastrophic risks-kirjaa ostettavaksi. Ville tiedustelee Bostromilta parasta ostotapaa. Ville tekee ehdotuksen hallitukselle.

Päätettiin vapauttaa toinen kirjaston Citizen Cyborg myyntiin.

9§ Raportti Venäjän matkasta
Antti ja Ville kertoivat vierailustaan Moskovaan, jossa tutustuivat kryoniikkapalvelu Kriorusiin sekä Venäjän transhumanistiliikkeeseen (RTD). RTD:llä on vaikuttava rahoitustilanne. Mahdollisuus saada "matching grant" transhumanistiseen toimintaan Suomessa. Ville toimittaa transhumanistilistalle kryoniikkaraportin matkasta.

10§ Kevään muut asiat
Pyritään saamaan Kasvi kevätkokouksen yhteyteen puhumaan. Jani järjestää. Jani vie myös VTT-kontaktia eteenpäin. Marko avaa keskustelun TH-listalla ideoiksi avoimen luennon esiintyjiksi.

11§ META
Lari ilmoittaa PRH:lle uudet luottamushenkilöt.

12§ Seuraava kokous
Noin maaliskuussa. Jani tunnustelee ajan Skype-pohjaiselle kokoukselle.

13§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.04.