Perustavan kokouksen pöytäkirja (15.6.2003)

Suomen Transhumanistiliitto ry:n perustamiskokous

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiliitto ry:n perustamiskokouksesta.
Kokouspaikka: Tukholmankatu 3 A 2, Helsinki. Kokousaika: 15.6.2003.

Läsnä ovat: Mikko Rauhala, Aleksei Riikonen, Jani Moliis, Kalle Mikkola, Mikko Ellilä.

1§ Kokouksen kokoonkutsuja Mikko Rauhala avaa kokouksen klo 16:20.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Rauhala, sihteeriksi Aleksei Riikonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Moliis ja Kalle Mikkola. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Päätetään yhdistyksen perustamisesta ja nimestä sekä allekirjoitetaan perustamiskirja.

4§ Päätetään yhdistyksen säännöistä. Tarkasteltaviksi esitetyt säännöt hyväksytään muutoksin.

5§ Kutsutaan koolle yhdistyksen ensimmäinen kokous välittömästi.

6§ Päätetään perustamiskokous klo 16:50.

 
Mikko Rauhala Aleksei Riikonen
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:

 
Jani Moliis Kalle Mikkola