Yhdistyksen ensimmäisen kokouksen pöytäkirja (15.6.2003)

Suomen Transhumanistiliitto ry:n kokous 15.6.2003

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiliitto ry:n ensimmäisestä kokouksesta.
Kokouspaikka: Tukholmankatu 3 A 2, Helsinki. Kokousaika: 15.6.2003.

Läsnä ovat: Mikko Rauhala, Aleksei Riikonen, Jani Moliis, Kalle Mikkola, Mikko Ellilä.

1§ Kokouksen kokoonkutsuja Mikko Rauhala avaa kokouksen klo 16:51.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Samoin kuin edeltävässä perustamiskokouksessa, eli valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Rauhala, sihteeriksi Aleksei Riikonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Moliis ja Kalle Mikkola. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista.

5§ Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2003. Päätetään hallituksen kooksi 8 jäsentä ja valitaan hallitukseen Mikko Ellilä, Ari Heljakka, Kalle Mikkola, Jani Moliis, Mikko Rauhala, Aleksei Riikonen, Juhani Sademaa ja Mikko Särelä.

6§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Mikko Rauhala valitaan yksimielisesti puheenjohtajaksi.

7§ Valitaan tilintarkastajat. Otso Kivekäs valitaan tilintarkastajaksi ja Sini Ruohomaa varatilintarkastajaksi.

8§ Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet. Liittymismaksuksi sekä perus- että täysjäsenille päätetään 0 euroa. Jäsenmaksuksi perusjäsenille päätetään 0 euroa ja täysjäsenille 5 euroa. Todetaan, että maksamalla jäsenmaksun saa aina vähintään täyden vuoden pituisen jäsenyyden, eli että esim. kesken vuotta 2003 maksettu jäsenmaksu kattaa jäsenyyden aina vuoden 2004 loppuun saakka.

9§ Muut asiat. Todetaan, että myöhemmin vuonna 2003 pidetään vielä sääntömääräinen vuosikokous, jossa mm. valitaan hallitus vuodelle 2004 ja käsitellään samaisen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikko Rauhala ilmoittaa, että ensimmäinen hallituksen kokous pidetään välittömästi tämän kokouksen päättymisen jälkeen.

10§ Päätetään kokous klo 17:10.

 
Mikko Rauhala Aleksei Riikonen
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:

 
Jani Moliis Kalle Mikkola