Vuoden 2003 vuosikokouksen pöytäkirja (14.12.2003)

Suomen Transhumanistiliitto ry:n vuosikokous 14.12.2003

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiliitto ry:n vuoden 2003 vuosikokouksesta.
Kokouspaikka: Tukholmankatu 3 A 2, Helsinki. Kokousaika: 14.12.2003.

Läsnä ovat: Mikko Rauhala, Mikko Särelä, Aleksei Riikonen, Toni Malin, Ari Heljakka, Jani Moliis.

1§ Kokouksen kokoonkutsuja Mikko Rauhala avaa kokouksen klo 17:08.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Rauhala, sihteeriksi Aleksei Riikonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Moliis ja Ari Heljakka. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista.

5§ Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004.

6§ Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2004. Päätetään hallituksen kooksi 8 jäsentä ja valitaan hallitukseen Sampo Etelävuori, Ari Heljakka, Kalle Mikkola, Jani Moliis, Mikko Rauhala, Aleksei Riikonen, Juhani Sademaa ja Mikko Särelä.

7§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Ari Heljakka valitaan yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle 2004.

8§ Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2004. Toni Malin valitaan tilintarkastajaksi ja Sini Ruohomaa varatilintarkastajaksi.

9§ Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet vuodelle 2004. Liittymismaksuksi sekä perus- että täysjäsenille päätetään 0 euroa. Jäsenmaksuksi perusjäsenille päätetään 0 euroa ja täysjäsenille 5 euroa. Todetaan, että jäsenmaksu kattaa jäsenyyden maksuvuoden loppuun asti (sen sijaan, että jäsenmaksulla saisi aina vähintään täyden vuoden pituisen jäsenyyden).

10§ Käsitellään muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Etukäteen valmistellut muutosehdotukset hyväksytään muutoksin.

11§ Muut asiat. Päätetään antaa hallitukselle oikeus tehdä sääntöihin yhdistysrekisteriviranomaisten mahdollisesti vaatimat muutokset. Päätetään hallituksen selvittävän, voisiko täysjäsenyyteen THL:ssä sisällyttää täysjäsenyyden World Transhumanist Associationissa.

12§ Päätetään kokous klo 18:02.

 
Mikko Rauhala Aleksei Riikonen
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:

 
Jani Moliis Ari Heljakka