Vuoden 2004 kevätkokouksen pöytäkirja (25.4.2004)

Suomen Transhumanistiliitto ry:n kevätkokous 25.4.2004

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiliitto ry:n vuoden 2004 kevätkokouksesta.
Kokouspaikka: Annankadun William K, Annankatu 3, Helsinki. Kokousaika: 25.4.2004.

Läsnä ovat: Ari Heljakka, Jani Moliis, Mikko Rauhala ja Aleksei Riikonen.

1§ Puheenjohtaja Ari Heljakka avaa kokouksen klo 18:18.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ari Heljakka, sihteeriksi Aleksei Riikonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jani Moliis ja Mikko Rauhala. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista.

5§ Esitetään vuoden 2003 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

6§ Päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2003 osalta hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7§ Käsitellään muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Etukäteen valmistellut muutosehdotukset hyväksytään.

8§ Muut asiat. Päätetään, että osana järjestäytymistä WTA:n paikallisjärjestöksi liitetään WTA:n jäseniksi ne yhdistyksen jäsenet, jotka eivät tällaista vastusta.

9§ Päätetään kokous klo 19:17.
Ari Heljakka Aleksei Riikonen
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:
Jani Moliis Mikko Rauhala