Vuoden 2004 syyskokouksen pöytäkirja (17.10.2004)

Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n syyskokous 17.10.2004

Pöytäkirja Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n vuoden 2004 syyskokouksesta.
Kokouspaikka: Vilhonkatu 4, Helsinki. Kokousaika: 17.10.2003.

Läsnä ovat: Sampo Etelävuori, Ari Heljakka, Tuomas Hätinen, Joonas Lindholm, Matti Linnanvuori, Toni Malin, Jani Moliis, Tuomo Paqvalin, Aleksei Riikonen, Mikko Särelä.

1§ Kokouksen kokoonkutsuja Ari Heljakka avaa kokouksen klo 17:15.

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ari Heljakka, sihteeriksi Aleksei Riikonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Moliis ja Mikko Särelä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista.

5§ Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005.

6§ Päätetään seuraavan hallituksen jäsenten lukumäärästä. Vuoden 2005 hallitukseen päätetään otettavan 8 jäsentä.

7§ Vuoden 2005 hallituksen jäsenten valinta. Valitaan Ari Heljakka, Kalle Mikkola, Jani Moliis, Marko Naumanen, Tuomo Paqvalin, Mikko Rauhala, Aleksei Riikonen ja Sampo Syreeni.

8§ Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2005. Toni Malin valitaan tilintarkastajaksi ja Sampo Etelävuori varatilintarkastajaksi.

9§ Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet vuodelle 2005. Liittymismaksuksi sekä perus- että täysjäsenille päätetään 0 euroa. Jäsenmaksuksi perusjäsenille päätetään 0 euroa ja täysjäsenille 10 euroa.

10§ Käsitellään muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Etukäteen valmistellut muutosehdotukset hyväksytään.

11§ Muut asiat. Ei muita asioita.

12§ Päätetään kokous klo 19:02.
Ari Heljakka Aleksei Riikonen
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja oikeaksi todenneet:
Jani Moliis Mikko Särelä