Vuoden 2007 kevätkokouksen pöytäkirja (3.6.2007)

Suomen Transhumanistiyhdistys ry:n kevätkokous 3. kesäkuuta 2007 William K-baarissa Helsingissä.


Osallistujat: Kaj Sotala, Lasse Simonen, Toni Malin, Jussi Valonen, Jani Moliis, Lari Eteläniemi, Robin Brandt, Ari Heljakka, Aleksei Riikonen.

1. Kokous avattiin kello 18:05.

2. Sihteeriksi valittiin Kaj Sotala, puheenjohtajaksi Jani Moliis, pöytäkirjantarkastajiksi Aleksei Riikonen ja Ari Heljakka. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

3. Kutsu on lähetetty tarpeeksi monta päivää etuajassa, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

* Lari Eteläniemi saapui paikalle kello 18:08.

4. Vahvistettiin tilinpäätös, tilinkertomus ja toimintakertomus ja myönnettiin tilintarkastajan suosituksesta vastuuvapaus viime hallitukselle.

5. Mahdolliset muut asiat.

* Ari Heljakka ehdotti ilmaisen kahvin tarjoamista kaikille syyskokouksen osallistujille. Ehdotus äänestettiin kumoon äänin 2-5.

* Puhuttiin videokilpailusta. Päätettiin että kilpailun voittaja äänestettäisiin jäsenistön sähköpostilistalla, ellei hallitus toisin päätä. Lisäksi todettiin että voittaja saa Citizen Cyborg-kirjan, mutta voittavan videon on oltava tarpeeksi laadukas ja osallistujia on oltava tarpeeksi monta.

* Robin Brandt oli huolestunut siitä ettei Singularity Institute for Artificial Intelligencen rahankeruukampanja ollut saanut tarpeeksi rahaa ja pohti voisiko THL tehdä asialle jotain. Puhuttiin asiasta mutta ei päätetty mitään erityistä.

* Jani Moliis kävi läpi toimintasuunnitelmaa.

Paikallistoiminta: Jussi Valonen kertoi että Turussa oli tänä vuonna ollut vähän hiljaista, paljon hyviä ehdotuksia mutta niitä ei vielä oltu aloitettu toteuttamaan. Oulussa oli ollut yksi tapaaminen jossa oli ollut kolme henkeä. Jani Moliis ehdotti josko paikallistapahtumiin saisi jotain puhujia keräämään väkeä. Kaj Sotala otti puheeksi yhteistyön muiden esim. yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden järjestöjen kanssa, yhteistapahtumia molempia kiinnostavista aiheista tms. Mainittiin Darwin-seura, Tekniikka elämää palvelemaan, Yhteiskuntaeettinen seura, Tekoälyseura. Päätettiin ottaa näihin yhteyttä yhteistyöhengessä ennen kesää, ja määriteltiin kesä juhannukseksi. Voisi koettaa syksyllä saada varsinaisia yhteistapahtumia aikaiseksi.

Kirjastotoiminta: Todettin että katsotaan kirjastolainaamisen aktiivisuutta ja ostetaan sitten sinne lisää kirjoja mikäli palvelua käytetään.

Nettisivut: Muistettiin että Marko Naumanen on paikan ylläpitäjä.

* Aleksei Riikonen ilmoitti voivansa tarjota vihjeitä mikäli joku tahtoo hankkia rahaa transhumanistisiin tarkoituksiin pelaamalla nettipokeria.

6. Kokous päätettiin kello 18:55.

Liitteet: Tilinpäätös vuodelle 2006, tilikertomus vuodelle 2006, tilintarkastajan lausunto vuodelle 2006.