Mitä on teknologinen singulariteetti?

Jotkut transhumanistiset ajattelijat ounastelevat, että tulemme tulevaisuudessa saavuttamaan pisteen, jossa teknologisesta kehityksestä tulee niin nopeaa, että kehityskäyrästä tulee käytännöllisesti katsoen pystysuora (ainakin joksikin aikaa). Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin lyhyen ajanjakson kuluessa maailma voisi muuttua lähes täydellisesti. Tätä hypoteettista pistettä sanotaan singulariteetiksi (lukija kenties havaitsee etymologisen yhteyden matemaattiseen singulariteettiin), ja sellainen voinee tässä mielessä seurata lähinnä jonkinlaisen itseään kasvavalla vauhdilla kehittävän yli-inhimillisen älyn luomisesta.

Singulariteetin idea liitetään usein Vernor Vingeen (ks. Vinge: The Coming Technological Singularity), joskin aiempia tämänsuuntaisia näkemyksiä ovat esittäneet myös esim. John von Neumann ja I. J. Good. Vinge katsoo singulariteetin yhdeksi todennäköisimmistä tulevaisuusskenaarioista — mikäli siis emme tule tuhonneeksi itseämme sitä ennen. Vinge esittää monta vaihtoehtoista reittiä singulariteettiin: keinoälyn kehittäminen, ihmisen ja tietokoneen yhä kehittyneempi yhteistyö, tai biologisten ihmisten älykkyyden kehittäminen. Joka tapauksessa jossain vaiheessa kehittyvä älykkyys johtaa positiiviseen takaisinkytkentäsilmukkaan: yhä älykkäämmät järjestelmät voivat kehittää itseään tai toisia järjestelmiä entistäkin älykkäämmiksi, ja vieläpä tavallista ihmistä nopeammin. Toteutuessaan tämä ilmiö aiheuttaisi älykkyysräjähdyksen, joka johtaisi yli-inhimillisen älyn ilmaantumiseen.

Image Singulariteettihypoteesiin liitetään usein väittämä, että meille on mahdotonta ennustaa, mitä singulariteetin jälkeen tarkkaan ottaen tapahtuisi. Väittämä perustuu sille, että koska ko. maailmassa vaikuttaisi nykyihmistä suuresti älykkäämpiä olentoja, emme voi tietää, millä tavoin ne maailmaa kehittäisivät — tämähän vaatisi sen, että olisimme itsekin lähtökohtaisesti yhtä älykkäitä. Vaikuttamalla syntyvien olentojen arvoihin niiden alkumuotoja luodessamme voimme kuitenkin pyrkiä varmistamaan, että ne kunnioittavat myös vähemmän älykkäiden sentienttien olentojen oikeuksia. (tähän liittyy jo aikaisemmin sivuamamme Friendly AI -konsepti)

Transhumanistien näkemykset Vingen skenaarion aktualisoitumisen todennäköisyydestä vaihtelevat suuresti. Lähes kaikki, joiden mielestä teknologinen singulariteetti on jossain määrin todennäköinen, pitävät kuitenkin hyvin mahdollisena että se saadaan aikaiseksi nykyisen vuosisadan puolella.

Lisätietoa: