Millä kriteereillä transhumanistit päättävät ihmisen olemuksen muutoksista?

Transhumanismi sopii yhteen monien erilaisten eettisten järjestelmien kanssa, ja näin ollen transhumanisteilla on toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, minkälaiset muutokset ovat toivottavia. Yleensä onkin hyvä idea pitää ohjenuorana sitä, että jokainen päättäköön itse mitkä muutokset kokee kohdallaan toivottaviksi, vai haluaako pitää itsensä ja henkilökohtaiset olosuhteensa muuttumattomina.

Image Ainakin nykyään useat ovat sitä mieltä, etteivät halua muuttaa itseään tai mahdollisuuksiaan juuri mitenkään, ja varmaankin myös tulevaisuudessa tulee olemaan esim. Amish-yhteisöjen kaltaisia ryhmiä, jotka haluavat varsin tiukasti pitäytyä perinteissä. Heidänlaisiaan valintoja ihmiset toki saavat tehdä, mutta transhumanistit haluavat korostaa myös sitä, että kiinnostuneilla yksilöillä tulee olla oikeus teknologisesti muuttaa psyykkisiä ja fyysisiä kykyjään suurestikin, mikäli tämä ei muita haittaa. Kellään ei ole oikeutta kieltää muilta ihmisiltä esimerkiksi lääketieteellistä kuolemattomuutta, vaikkei itse olisikaan tästä mahdollisuudesta kohdallaan innostunut.

Näin ollen transhumanistit tapaavatkin olla sitä mieltä, että muutosta parempaan suuntaan on kaikki se, mikä lisää yksilöiden mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä ja valita niitä asioita ja muutoksia, jotka kohdallaan toivottaviksi kokevat. Lisäksi on syytä korostaa, että ihmisillä on oikeus saada tietää, mitä vaihtoehtoja on saatavilla ja mitä mistäkin valinnoista voi seurata. Transhumanistit tyypillisesti arvostavatkin vapaata tiedonkulkua ja tiedon yleistä vaivatonta saatavuutta suuresti.