Mitä on mielen lataaminen tietokoneelle ("uploading")?

Mielen lataaminen tietokoneelle ("uploading") tarkoittaa biologispohjaisen mielen siirtämistä toimimaan biologisten aivojen sijaan tietokonelaitteistolla. Tällainen operaatio voisi olla monella tavalla hyödyllinen:

  • Ladatut mielet eivät vanhenisi biologisesti.
  • Mielistä voitaisiin tehdä helposti säännöllisiä varmuuskopioita; tällöin onnettomuuden sattuessa mieli voitaisiin palauttaa varmuuskopiosta, joten vain uusimmat muistot menetettäisiin.
  • Ladattu mieli ei tarvitsisi sähkön lisäksi muuta fyysistä ravintoa, erityistä asuntoa jne, joten sellaisena eläminen olisi oletettavasti halvempaa kuin biologisena ihmisenä.
  • Ajattelun nopeus riippuisi vain saatavilla olevasta laskentakapasiteetista; täten riittävän kehittyneen tietotekniikan avulla ladattu mieli voisi elää pitkänkin subjektiivisen ajan yhdessä päivässä.
  • Ladattu mieli voitaisiin siirtää datana valon nopeudella suoritusympäristöstä toiseen. Tämä olisi erityisen käytännöllistä esimerkiksi mahdollisen avaruuden kolonisaation aikoina.
  • Radikaalit mutta hallitut kognitiiviset muutokset olisivat helpompia suorittaa ladatulle mielelle. Täten ladatun mielen päivittäminen yli-inhimillisen älykkääksi olisi helpompaa kuin biologisen mielen.
  • Latausteknologia voisi mahdollistaa syväjäädytettyjen aivojen sisältämien mielien herättämisen, mikäli syväjäädytys ei sotke aivojen informaatiosisältöä.

Image Potentiaalisesti toimivia mielenlataustekniikoita on useita: on esitetty esimerkiksi, että aivot voitaisiin mahdollisesti skannata viipale viipaleelta riittävän suurella tarkkuudella mielenkin prosessit täten toisintavan simulaation mahdollistamiseksi. Toisaalta myös vähemmän destruktiivisia vaihtoehtoja on vakuuttavasti näytetty periaatteessa mahdollisiksi: riittävän vahvalla nanoteknologialla voitaneen suorittaa ns. Moravec-siirto (ks. esim. Eliezer Yudkowskyn Staring into the Singularity -esseen Uploading-kappale). Tämä siirto perustuu neuronien toiminnallisuuden siirtämiseen tietokoneelle yksi kerrallaan, täten ikään kuin liu'uttaen mieli pikkuhiljaa pois biologisista aivoista. Tarkemmasta teknisestä selityksestä kiinnostuneita suositamme tutustumaan yo. linkkiin.

Jotkut ovat huolestuneita siitä, säilyykö heidän henkilökohtainen identiteettinsä mielen lataamisen jälkeen ennallaan. Transhumanistien keskuudessa on tästä erilaisia näkemyksiä; jotkut katsovat, että identiteetti ei säily, jotkut taas näkevät asian siten, että säilyy se, kunhan identiteetin muodostavat muistot, arvot, asenteet ja tunteet säilyvät ennallaan, mahdollisesti kausaalinen jatkumo säilyttäen. Lataaminen täyttää teoriassa molemmat vaatimukset, ja liu'uttava Moravec-siirto kelpaakin useimmille ajatuskokeeksi identiteetin säilyttävästä latauksesta.

Huomattava luonnollisesti on, että jos mielen lataaminen kuulostaa epämiellyttävältä ajatukselta, ei transhumanistinen ideologia ketään pakota sitä läpikäymään. Oleellista on se, että tämäkin vaihtoehto olisi suotavaa olla olemassa heille, jotka sitä haluavat hyödyntää.

Luonnollisesti latauksesta tulisi joitain poliittisia ja lakiteknisiä ongelmia: jos joku henkilö ladataan epädestruktiivisesti (ts. tehdään vain kopio koneelle), ketä sitovat henkilön tekemät sopimukset? Kuka omistaa ladatun henkilön omaisuuden? Kuka on naimisissa henkilön vaimon kanssa? Samat ongelmat tulevat vastaan myös silloin, jos valmiiksi ladattu mieli päättää kopioida itsensä. Nämä ongelmat kuitenkin ratkaistaneen ennen pitkää yhteiskunnallisella keskustelulla.

Tärkeä mielenlatausta komplementoiva teknologia on virtuaalitodellisuus. Vaikka ladatuille mielille voitaneenkin kehittää fyysisessä maailmassa toimimiseen tarvittavia laitteita (esim. keinotekoisia kehoja), olisi virtuaalitodellisuus usein näppärämpi tapa tarjota mielille mukava elinympäristö, semminkin kun ladatut mielet saattavat toimia kehittyneillä tietokoneilla paljon fyysisen maailman asujaimistoa nopeampaan tahtiin.

Lisätietoa: