Eikö tällaiseen kehitykseen kulu tuhansia tai miljoonia vuosia?

On usein hyvin vaikeaa ennustaa, kauanko johonkin tiettyyn teknologiseen kehityskulkuun menee. Kuussa käytiin aikaisemmin kuin monet odottivat, mutta fuusioenergia antaa vielä nykyäänkin odottaa itseään. Tämä ennustamisen vaikeus perustuu osittain odottamattomien teknisten hankaluuksien mahdollisuuteen, ja osittain siihen, että teknologisen kehitystyön nopeus riippuu erittäin keskeisesti siitä, kuinka vahvasti tutkimusta rahoitetaan, mikä puolestaan riippuu vaikeasti ennustettavista taloudellisista ja poliittisista tekijöistä.

ImageTarkkoja ja varmoja ennusteita tällaisista kysymyksistä ei yleensä voida antaa, mutta sen sijaan löytyy kyllä erittäin vankkoja perusteita vakaasti arvella, että esimerkiksi vahva nanoteknologia ja ihmisen ylittävä keinoäly voidaan periaatteessa saavuttaa. Tällöin meidän itse kunkin toimista ja valinnoista riippuu se, kuinka nopeasti ja turvallisesti nämä mahdollisuudet pystytään todellistamaan. Löytyy asiantuntevia analyysejä, jotka viittaavat siihen, että nämä kehityskulut ovat hyvin mahdollisia kuluvalla vuosisadalla. Pyrkikäämme siis tähän; meistä ihmisistä, aktiivisuudestamme ja valinnoistamme nämä asiat ovat viime kädessä kiinni.